04:55:29

Решение Апеляционного суда г. Киева

  17. 01. 2012 года Апеляционным судом г. Киева принято решение апеляционные жалобы Прокурора и подсудимого по уголовному делу A. Волконского (Шахова) отклонить (оставит...

Афёре пять лет

  Прошло ровно пять лет со дня краха группы компаний «Элита-Центр», случилось это 06 февраля 2006года. В этот день была  раскрыта самая масштабная финансово- строитель...

Интернет-ресурсы

DOMIK.NET

REALT.UA

City24

UA-DEVELOPMENT.INFO

АвторизацияВисновок Консультативного бюро з прав людини Спілки адвокатів України стосовно розв‘язання проблеми забезпечення житлом, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр» Печать
Элита-центр - Документы

КОНСУЛЬТАТИВНЕ БЮРО З ПРАВ ЛЮДИНИ

СПІЛКИ   АДВОКАТІВ   УКРАЇНИ

 

01601, м. Київ,                                                                                                                   телефон 380 (44) 234-70-70

вул. Велика Васильківська, 23 б                                                                                                   380 (67) 441-79-97

_____________________________________________________________

№ _01-02/09_                                                                                                           “_10__”_лютого__2009_р.

 

 

 

Стосовно розв‘язання проблеми забезпечення житлом, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр»

 

Указами Президента України № 89 від 4 лютого 2008 року «Про невідкладні заходи щодо розв’язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта–центр»»; №119/2008 від 12.02.2008 року  «Про додаткові заходи щодо розв'язання проблеми забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр»»; розпорядженням Кабінету міністрів від 8 лютого  2008 року передбачено опрацювання механізму забезпечення житлом потерпілих громадян.

 

16 жовтня 2008 року Сесією Київської міської  Ради  було прийнято «Порядок відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній  «Еліта-Центр»  та  Попередній договір  «Про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр» на отримання житла».

 

Зазначені  документи розроблені Київською міською державною адміністрацією без врахування позиції потерпілих громадян, суперечать як висновкам наукових інститутів України  стосовно шляхів вирішення проблеми, так і висновкам (рішенням) Урядової комісії з цього питання і спрямовані на подальше порушення прав постраждалих громадян.

 

Укладення попередніх договорів  в запропонованому вигляді не призведе до відновлення прав постраждалих громадян. Більше того, на сьогоднішній день умови «Попереднього договору», передбаченого  в затвердженому Київською міською Радою «Порядку  відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній  «Еліта-Центр», та вищезгаданого Порядку прямо суперечать вимогам чинного законодавства України стосовно укладання попередніх договорів, а умови обох документів у їх поєднанні дозволяють зробити висновок про те, що:

 

основні договори з усіма потерпілими на отримання житла у власність ніколи не будуть укладені.     

 

Найбільш імовірним і єдиним юридичним наслідком укладення запропонованої угоди стане конфлікт інтересів між КМДА (як цивільного  відповідача в кримінальному процесі) і КМДА (як юридичної особи, до якої перейшло право вимоги за інвестиційними договорами в тому таки кримінальному процесі), закриття існуючого цивільного провадження в межах кримінального процесу і високоімовірна відмова постраждалим громадянам у порушенні цивільних справ за позовами до КМДА – тобто повне і цілковите звільнення КМДА від відповідальності в справі забезпечення житлом забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр».

 

Затверджені  «Порядок відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній  «Еліта-Центр»  та  Попередній договір  «Про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр» на отримання житла» не спрямовані на відновлення прав громадян, постраждалих від діяльності групи компаній  «Еліта-центр», оскільки:

 

·        Попередній договір не містить зобов’язання передачі житла у власність (п.3.3 Порядку);

·        Відсутнє зобов’язання КМДА забезпечити житлом всіх потерпілих - 1759 чол; (п.п. 2.3, 2.4, 3.5, 3.7 Порядку)

·        Забезпечення постраждалих житлом  поставлено в залежність від можливості будівництва житла на спірних ділянках, що належать групі компаній «Еліта-центр», в той час, як можливість будівництва житла на ділянка, виділених КМДА для компенсації збитків взагалі не розглядається (п.2.6 Порядку). Це неминуче призведе до того, що «поновлення прав потерпілих» буде  індивідуальним та умовним і не матиме імперативного характеру;

·        Зобов’язання укласти основні договори, відповідно до яких потерпілі матимуть можливість отримати у власність житло, поставлено в залежність від результатів розгляду кримінальної справи судом:

ü      У випадку «прийняття судом рішення про визнання [КМДА] цивільним відповідачем, …попередній договір втрачає свою силу…» (п.2.13. Порядку);

ü      У випадку ж невизнання КМДА  цивільним відповідачем і, відповідно, звільнення КМДА від цивільно –правової відповідальності, укладання основного договору буде унеможливлене як відсутністю його умов у попередньому договорі, так і тією обставиною, що «…КМДА відшкодовує понесенні витрати…за умови отримання з державного бюджету України відповідної субвенції»  (п.2.13. Порядку);

·        Запропонований КМДА  договір є попереднім, який, всупереч вимогам чинного законодавства не визначає не тільки умови укладення основного договору, але й термін його укладення «….не пізніше одного року з підписання одного року у випадку прийняття рішення суду…»  (п.2.14. Порядку);

·        Черговість укладання договорів з потерпілими визначає КМДА. (п. 4.3. Порядку);

 

Разом з зазначеними вище недоліками Порядку, затверджений Сесією Київської міської  Ради  Попередній договір має ряд суттєвих вад, які полягають в наступному:

 

·        Ні Порядок, ні Попередній договір не містять зобов’язання передати потерпілим житло у власність. Натомість п.п 2.5, 3,3  Попереднього договору  визначають, що така передача буде здійснюватись за окремими угодами, умови яких Попередній договір не визначає.

·        У запропонованому Попередньому договорі відсутні обов‘язки КМДА (або іншої юридичної особи) стосовно передати у власність індивідуально визначене житло, натомість застосовано розпливчастий термін «відновлення порушених прав», який без юридично визначеного механізму і умов «відновлення» не має юридичного сенсу,

·        У Попередньому договорі відсутні права постраждалих громадян;

·        У Попередньому договорі відсутні чітко визначені строки вирішення проблеми;

·        В той час, як право вимоги переходять до КМДА одночасно з підписанням  Попереднього договору, права потерпілих на отримання житла у власність даним договором не передбачені, як не передбачені і засоби забезпечення виконання КМДА своїх зобов’язань.

 

 

Приймаючи до уваги ті обставини, що :

 1. КМДА, у зв’язку з тим, що вона «…не здійснювала належного контролю за інвестиційно-будівною діяльністю групи компаній  «Еліта-центр»…» (з постанов старшого слідчого Головного слідчого управління МВС України)  визнано цивільним відповідачем у ряді кримінальних справ щодо  діяльністю групи компаній  «Еліта-центр». Її бездіяльність була визнана неправомірною у судовому порядку.
 2. КМДА, з високою долею імовірності, може виступати відповідачем у цивільному процесі за позовами громадян, потерпілих від діяльністю групи компаній  «Еліта-центр»,

 

укладення Попереднього договору в запропонованому вигляді не призведе до відновлення прав постраждалих громадян і єдиним юридичним наслідком матиме унеможливлення звернення громадян до суду з позовами до КМДА. Найбільш імовірним і єдиним юридичним наслідком укладення запропонованої угоди стане конфлікт інтересів між КМДА (як відповідача в цивільному процесі) і КМДА (як юридичної особи, до якої перейшло право вимоги за інвестиційними договорами), закриття існуючого провадження в межах цивільного судочинства і відмова постраждалим громадянам у порушення цивільних справ за позовами до КМДА.

 

 

Пропозиція щодо укладення договору, спрямованого на відновлення прав постраждалих громадян.

 

Зважаючи на пропозицію КМДА щодо укладення цивільно-правової угоди, метою якої є відновлення прав постраждалих від діяльністю групи компаній  «Еліта-центр», враховуючи, що шкода, завдана фізичній, або юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю органа місцевого самоврядування  (його посадовою особою) відшкодовується вищезгаданим органом незалежно від наявності вини (ст.1173, 1174 ЦК України) і  приймаючи до уваги, що  уступка вимоги (заміна кредитора у зобов`язанні) нерозривно пов’язана  з   виконанням третьою особою первісного зобов’язання стовно кредитора, або отримання кредитором (від тієї таки третьої особи) відшкодування понесених витрат, пропонується наступний проект Договору (додається) «Про відступлення права вимоги з порукою» основні засади  якого включають:

 

 1. Механізм поновлення права постраждалих:
  • Укладення договору заміни сторони з зобов’язанні, відповідно до якого КМДА набуває всіх прав та обов’язків за первісними інвестиційними договорами, а  постраждалі громадяни - право на отримання від КМДА житла у власність (один з проектів «Договір міни» –  додається).
  • КМДА (або інша юридична особа за дорученням Київської міської ради) бере на себе обов’язок у визначені строки передати у власність постраждалого громадянина  житлове приміщення, індивідуальні ознаки якого визначені в первісному інвестиційному договорі.
  • КМДА (або інша юридична особа) навзамін отримує право вимоги, яке, за її визначенням, надасть КМДА  «…можливість більш оперативно та ефективно відновити порушені права з відшкодуванням в подальшому збитків за рахунок винних осіб. В тому числі приступити найближчим часом до забудови  житловими будинками земельних ділянок, що належали групі компаній «Еліта-центр»»

 

 1. Механізм гарантування поновлення права постраждалих:
  • Київська міська рада виступає поручителем того, що свої зобов’язання передати у власність постраждалого громадянина жиле приміщення, КМДА  виконає у повному обсязі і в строк.

 

Укладення вищезазначеного Договору дозволить КМДА оперативно приймати необхідні рішення як стосовно ділянок, наданих групі  компаній  «Еліта-центр» (11 шт.), так і стосовно ділянок, (19 шт.) виділених для вирішення проблеми постраждалих громадян і водночас забезпечить останніх житлом у повній відповідності з указами Президента України.

  

1.      Проект Договору про відступлення права вимоги з порукою (підготовано на прохання потерпілих громадян)

 

Директор Консультативного Бюро

з прав людини Спілки адвокатів України,

Бузаджи К.М.                                                                       /________________/

 

 

 
 

Статистика

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru