04:55:24

Решение Апеляционного суда г. Киева

  17. 01. 2012 года Апеляционным судом г. Киева принято решение апеляционные жалобы Прокурора и подсудимого по уголовному делу A. Волконского (Шахова) отклонить (оставит...

Афёре пять лет

  Прошло ровно пять лет со дня краха группы компаний «Элита-Центр», случилось это 06 февраля 2006года. В этот день была  раскрыта самая масштабная финансово- строитель...

Интернет-ресурсы

DOMIK.NET

REALT.UA

City24

UA-DEVELOPMENT.INFO

АвторизацияВисновок науково-правової експертизи щодо тлумачення положень законодавства, що стосуються питання притягнення як цивільного відповідача у кримінальній справі органу місцевого самоврядування – КМДА Печать
I. Зміст запиту.

 До ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України звертається ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

II. Правові підстави для проведення  науково-правової експертизи.

 - запит № від                  р. та згода №      від            на проведення робіт, що відповідно до ч.2 ст. 638 та ч. 1 ст. 639 ЦК України укладеним між сторонами цивільно-правового договору на проведення експертизи;

- Статут Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (в частині повноважень на проведення експертизи);

- Закон України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;

- Постанова Кабінету від 28 липня 2003 року № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами».

III. При проведенні науково-правової експертизи досліджувалися та використовувались наступні нормативно-правові акти:

- Конституція України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування»;

- Цивільний кодекс України;

- Кримінально-процесуальний кодекс України.

IV. Документи, надані замовником, що досліджувалися при проведені експертизи:

* Копія ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 9 вересня 2008 року у справі № 22-а-4085/08;
* Копія постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 2 грудня 2008 року у справі № 22-а-7815/08;
* Копія постанови про визнання цивільним відповідачем у кримінальній справі № 24-134 від 17 жовтня 2006 року;
* Копія постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 4 червня 2007 року у справі № 2а-381/07;
* Копія постанови про визнання цивільним відповідачем від 16 березня 2007 року у кримінальній справі № 24-01;
* Письмові пояснення Федоренка Ю.О. від 21 жовтня 2008 року до кримінальної справи за обвинуваченням Терентьєва А.В.  до Подільського районного суду м. Києва з приводу відповідальності КМДА України в якості цивільного відповідача

 

V. Аналіз нормативно-правових актів і наведених документів. Результати і висновки науково-правової експертизи.

Щодо поставленого питання чи може бути визнано за чинним законодавством Київська міська державна адміністрація України цивільним відповідачем у кримінальній справі, що стосується факту привласнення коштів «інвесторів»-потерпілих для інвестування у будівництво житлових будинків на земельних ділянках м. Києва (вул. Отто Шмідта 34-42, вул. Татарська 8-14, вул. Будівельників 18-а) від групи київських підприємств (ЗАТ «Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.» (ЗАТ «Б.І.К.»), ТОВ «НДЦ Прогрес», ТОВ «Марс-1», ТОВ «АБФ», ТОВ «Компанія «Еліта-Будінвест», ТОВ «БМУ «Хімбуд»)?

Розглядаючи дане запитання слід зазначити, що при його вирішенні слід керуватися загальноправовим принципом повного відшкодування шкоди.

В даній експертизі мова йде про один з  органів виконавчої влади – Київську міську державну адміністрацію України (далі – КМДА України). Підставами для відповідальності даної державної установи є ряд норм, зокрема:

- стаття 56 Конституції України, що передбачає право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;

- стаття 1166 Цивільного кодексу України передбачає загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Частина 1 статті 1166 Цивільного кодексу України говорить, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала;

- стаття 1167 Цивільного кодексу України, а саме п.3 ч.2 ст.1167 Цивільного кодексу України передбачає, що моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної чи юридичної особи, яка її завдала в інших випадках, встановлених законом;

- стаття 1173 Цивільного кодексу України говорить, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів;

- стаття 77 Закону України «Про місцеве самоврядування», а саме п. 1 статті 77 цього Закону передбачає відшкодування шкоди за рахунок коштів місцевого бюджету, коли шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування.

Для виникнення підстав для визнання КМДА України цивільним відповідачем у кримінальній справі та відшкодування заподіяної шкоди необхідним є наявність таких обставин:

1. Наявність протиправних дій або бездіяльності з боку КМДА України, що спричинили шкоду потерпілим від злочину особам;
2. Наявність шкоди, що виникла безпосередньо від діяння (дія або бездіяльність) органу місцевого самоврядування – КМДА України;
3. Причинний зв’язок між шкодою, завданою потерпілим особам, та діями чи бездіяльністю КМДА України.

Згідно Кримінально-процесуального кодексу України, зокрема ст.51 КПК України в якості цивільного відповідача може бути притягнуто батьків, опікунів, піклувальників або інших осіб, а також підприємства, установи та організації, які в силу закону несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями обвинуваченого.

Законодавчі підстави для відповідальності КМДА України, за завдану саме своїми діями чи бездіяльністю шкоду, є (вони перераховані вище).

Проаналізувавши супровідні документи, які були надані для проведення наукової експертизи, слід зазначити, що фактичні підстави притягнення КМДА України як цивільного відповідача у кримінальній справі також присутні. Оскільки, спричинення майнової шкоди потерпілим, пов’язаної з вилученням належних їм грошових коштів, які передавалися для спрямування на будівництво житлових комплексів, стало можливим у результаті бездіяльності, зволікання або відсутності з боку відповідних підрозділів та службових осіб КМДА України реального механізму контролю за відведенням земельних ділянок, їх переоформленням, тривалими строками вирішення цих питань, відсутності дієвого контролю за об’єктами будівництва, станом будівельних майданчиків, процесом інвестиційного будівництва, діяльністю будівельних організацій і їх власників, непрозорим процесом оформлення різного роду документів на будівництво тощо.

Отже, при наявності всіх підстав як законодавчих, так і фактичних для визнання КМДА України цивільним відповідачем у кримінальній справі та, якщо буде доведено слідством причинно-наслідковий зв’язок між діяннями КМДА України та наслідками (шкодою, завданою потерпілим від злочину особам), приходимо до висновку про можливість притягнення Київської міської державної адміністрації України цивільним відповідачем у цій справі.

Кандидат юридичних наук
молодший науковий співробітник
відділу проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою
Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
 

Статистика

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru